OPENING IN CHINA CINEMAS FROM 15TH AUGUST 2014!
Tuesday, July 15, 2014

Cute cartoon posters of PSH


Original source from Baidu Parksihoobar, Min Min (守厚星珉珉)

 
TV drama: Princess Prosecutor
Seo In-woo (Xu Renyu) & Ma Hye-ri (Ma Huili)
Xu bian he Ma cha wan mei de zu he....
Lawyer Seo and Prosecutor Ma form perfect partnership.... 
TV drama: Queen of Reversal
Goo Yong-shik ( Ju Yongzhi) & Hwang Tae-hee (Huang Taixi)
Nǚ wang nu li gong zuo, Xiao kai wen hui shou hou...
The queen works hard while her other half takes care (of her) with gentle warmth...
TV drama: Cheongdam-dong Alice
Cha Seung-jo (Che Shengzu) & Han Se-kyung (Han Shijing)
Huai piao tu zi dai ze ai li si zao dao le ta de zhen ai...
Watch-carrier rabbit brings Alice to find her true love.....


TV drama: Family's Honour
Lee Kang-suk (Lee Jiangshi) & Ha Dan-ah (He Danya)
xing fu de yi jia shi kou....
A blissful family of four....
 
TV drama: The Princess' Man
Kim Seung-yoo (Jin Chengshu) & Lee Se-ryung (Lee Shiling)
Huan wo xin wei ni xin Exchange of our hearts
Ge zhi xiang yi shen Give with knowledge of deep feeling
Wen shi jian qin wei he wu Asking what earthly love represents
Zhi jiao ren sheng si xiang xu....
Only to teach love till death....
 


Translation by J Ong ^^

No comments:

Post a Comment